การบูรณะฟัน ขากรรไกร อวัยวะในช่องปากและใบหน้า

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นศาสตร์กิ้งก้านหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ปัญหาฟันที่บอบบางหรือแตกหัก การบูรณะฟัน อวัยวะในโพรงปาก บริเวณใบหน้ารวมทั้งขากรรไกร ด้วยสิ่งของชนิดต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้น ให้ทรงไว้ซึ่งการทำงาน ความสะดวกสบาย และก็ความสวยของโพรงปาก โดยการบูรณะฟันธรรมชาติ ตอบแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งมีวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้

ครอบฟัน
ครอบฟัน ใช้ครอบบนฟันจริง แก้ไขรูปร่างรวมทั้งสีให้มีความสวยงาม เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ใช้เป็นตัวยึดสะพานฟัน และก็ใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียม ครอบฟันมีลักษณะราวกับฟันตามธรรมชาติ

ครอบฟัน เป็นกระบวนการบรูณะฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียเนื้อฟันที่ดีออกไปมากเกินกว่าจะสามารถรักษาโดยใช้แนวทางอื่นๆดังเช่นการอุดฟัน ทำ Inlays หรือ Onlays ได้ ควรทำ ครอบฟัน เพื่อทรงสภาพเนื้อฟันที่เหลืออยู่ไว้และก็ทดแทนส่วนที่สูญเสียไป ในแนวทางการทำ ครอบฟัน จะต้องกรอเนื้อฟันออกเพื่อการยึดติดของครอบฟัน

ครอบฟันมีหลายจำพวก ได้แก่ ครอบฟันทั้งซี่ (Full Veneer Crown) แล้วก็ชนิดปกคลุมเพียงแค่เล็กน้อย (Partial Veneer Crown)

ฟันหวานใจษารากฟันมาแล้วโดยมากเนื้อฟันที่ดีจะเหลือน้อยและก็ฟันจะเปราะบางกว่าธรรมดา ส่งผลให้เกิดการแต่หักได้ง่าย จึงควรเสริมความแข็งแรงของฟันด้วยวิธีการทำครอบฟันร่วมกับแนวทางการทำ เดือยฟัน (Post and Core) ฟันที่มีขนาดเล็ก อาทิเช่น ฟันหน้าและฟันกรามน้อย ภายหลังรักษารากฟันมาแล้ว ควรจะที่จะทำเดือยฟันร่วมกับแนวทางการทำครอบฟัน ส่วนฟันกรามใหญ่ที่มีเนื้อฟันดีเหลืออยู่มากแค่อุดโพรงฟันแล้วจึงทำครอบฟันก็พอเพียง

สะพานฟัน
สะพานฟัน กระบวนการทำสะพานฟัน ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างๆและก็เชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ตอบแทนฟันที่สูญเสียไป เป็นอีกขั้นตอนการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร

สะพานฟันใช้ชดเชยฟันคราวสูญเสียไปแล้วก็เป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างๆ เป็นโอกาสหนึ่งทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการใช้ครอบฟันลอย (pontic)

คุณค่าของสะพานฟัน
ช่วยให้สามารถหลบหลีกการรับแรงบดบดที่มากเกินความจำเป็นของฟันซี่ข้างๆ
ช่วยทำให้เลี่ยงปัญหาด้านการล้มของฟันซี่ข้างๆมายังช่องว่าง
ช่วยรักษาตำแหน่งรวมทั้งรูปแบบการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามธรรมดา
ช่วยให้สามารถมีรอยยิ้มที่สวยได้อย่างเคย
ช่วยให้สามารถมีการบดบดและก็การออกเสียงที่ดีได้ตามเดิม
ช่วยรักษารูปหน้าให้เป็นไปตามธรรมดา
ช่วยแบ่งกระจายแรงบดบดให้เป็นไปตามปกติ

ชนิดของสะพานฟัน

สะพานฟันแบบธรรมดา
สะพานฟันแบบธรรมดาจะมีครอบฟันชนิดต่างๆสุดแท้แต่สิ่งที่จำเป็นของคนเจ็บ ซึ่งจะมีครอบฟันลอย (Pontic) ที่ใช้ตอบแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่ยึดติดบนฟันซี่ข้างๆ วิธีการทำครอบฟันชนิดนี้เป็นที่นิยมทำกันโดยทั่วไป

สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว (Cantilever Bridges)
สะพานฟันชนิดนี้จะมีฟันซี่ข้างๆเพียงซี่เดียวที่ใช้เพื่อการเกาะยึดสะพานฟัน

สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ (Maryland Bridges)
สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ (Maryland bridge) หรือ สะพานฟันที่ยึดด้วยอุปกรณ์เรซิน (Resin-bond bridge) นั้น เป็นการทำสะพานฟันที่มีแกนโลหะรวมทั้งมีโลหะลักษณะคล้ายปีกที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันด้านข้าง

ประเภทของวัสดุที่ใช้สำหรับการทำสะพานฟัน

ข้างๆ ชนิดของสิ่งของที่ใช้สำหรับการทำสะพานฟัน
1. สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกแล้วก็โลหะ
2. สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกล้วน
3. สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบโลหะล้วน (ทอง)

สะพานฟันชนิดเซรามิกผสมโลหะ แล้วก็แบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีชีวิตชีวาที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยหมอฟันมักจะแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้สะพานฟันแบบเซรามิกผสมโลหะสำหรับการทดแทนฟันกรามซึ่งใช้เพื่อการบดบด และก็แบบเซรามิกล้วนในการทดแทนฟันหน้า ซึ่งสะพานฟันแบบเซรามิกล้วนจะให้ความใสสะอาด สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ ส่วนสะพานฟันแบบโลหะล้วนนั้นจะมี่ความแข็งแรงแล้วก็ทนเยอะที่สุด เพราะไม่มีการบิ่นหรือ แตกเหมือนเซรามิก คลินิกทันตกรรม dental clinic pattaya ‎ ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟัน รักษารากฟัน

Leave a Reply