เครื่องเชื่อม ไฟฟ้า

Arc Welding เชื่อมกระแสไฟฟ้าหมายถึงประเภทของเครื่องเชื่อม ที่ได้กำลังจากการอาร์คของกระแสไฟฟ้าระหว่างแท่งอิเล็กโทรดกับงานโลหะเพื่อหลอมเหลวโลหะในจุดเชื่อม สามารถเชื่อมได้ไฟกระแสตรง DC และก็ไฟฟ้ากระแสสลับ AC พื้นที่แนวเชื่อมทั่วๆไปต้องถูกปกคลุมด้วย แก๊สหรือสแล็ก ถูกปรับปรุงขึ้นคราวแรกในศตวรรษที่ 19 และก็ถูกใช้ในเชิงการค้าที่สำคัญ เป็นการประกอบเรือในตอนสงครามโลกครั้งที่2 ตอนนี้ยังการเชื่อมกระแสไฟฟ้ายังคงสำคัญในขั้นตอนกฃารเชื่อมประกอบโลหะ องค์ประกอบเหล็ก รวมทั้งยานพาหนะ

Power supplies แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

เพื่อพลังงานสำหรับในการเชื่อมกระแสไฟฟ้าการแบ่งแยกระดับของเครื่องโดยปกติมักมองที่การให้กระแสเชื่อม รวมทั้งแรงกดดันที่คงเดิม,แรงกดดันยังคงที่เมื่อเชื่อมงานแนวยาว และก็กระแสที่สัมพันธ์กับความร้อน, กระแสเชื่อมที่คงเดิมชอบใช้กับการเชื่อมด้วยมือเหมือนกันกับการเชื่อม เชื่อมกระแสไฟฟ้าด้วยแก้สทังสเตน (TIG) เครื่องเชื่อม อาร์กอน เนื่องจากกระแสเชื่อมยังคงที่ถึงแม้ว่าแรงกดดันไฟเชื่อมจะแปรไป ซึ่งเกิดเรื่องที่สำคัญเนื่องจากโดยความเป็นจริงเราไม่อาจจะรักษาระยะแท่งอิเล็กโทรดได้มั่นคงอยู่ตลอด แล้วก็แนวเชื่อมที่ยาวทำให้แรงกดดันมีการแกว่งไกวได้

แรงกดดันที่คงเดิมโดยเปลี่ยนแปลงค่ากระแสแทน ใช้สำหรับในการเชื่อมออโต้ ดังเช่นว่าการเชื่อมแก๊สCo2 MIG flux core เชื่อม submerge เป็นถ้าเกิดระยะห่างระหว่างปืนเชื่อมกับผลงานใกล้กระแสเชื่อมจะมากขึ้น แม้กระนั้นจะมีผลให้หัวทิปร้อนขึ้นแล้วก็หลอมเหลว

การเชื่อมกระแสไฟฟ้าสามารถเชื่อมได้ด้วย ขั้วบวก แล้วก็ ขั้วลบ, ขั้วบวกสามารถให้ความร้อนได้ดีมากยิ่งกว่า ทำให้หลอมเหลวได้ดีมากยิ่งกว่าทำให้เชื่อมได้เร็วกว่า, ขั้วลบทำให้แนวเชื่อมบวมกว่า
Duty Cycle เป็นค่าสเปกของเครื่องเชื่อมเพื่อหาปริมาณนาทีของตอน 10 นาทีตอนลำดับที่สามารถใช้งานได้โดยสวัสดิภาพ เช่น Duty Cycle 60% ที่กระแสเชื่อม 80 ควรจะพักเครื่อง 4 นาที หลังจากที่มีการใช้งานสม่ำเสมอไปแล้ว 6 นาที แม้ใช้งานเกินค่า Duty Cycle เครื่องเชื่อมบางทีอาจเสียหายได้ หรือควรจะเลือกใช้เครื่องเชื่อมที่ให้กระแสเชื่อมที่ใช้งานใน Duty Cycle 100%      http://jntweld.co.th/product/subcate/2

 

 

Leave a Reply