โซลินอยด์วาล์วคืออะไร

โซลินอยด์วาล์วเป็นวาล์วควบคุมแนวทางลมโดยใช้คอยล์กระแสไฟฟ้าสั่งร่วมกับสปริงหรือคอยล์กระแสไฟฟ้าอีกตัวเมื่ออยากให้วาล์วอยู่ อีกตําแหน่ง โดยโซลินอยด์วาล์ว มีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและก็ปิดสวิทซ์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว แล้วก็เมื่อปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม โดยน้ำหนักของตนเพื่อปิดวาล์ว เช่น  โซลินอยด์วาล์วน้ำ, โซลินอยด์วาล์วแก๊ส, โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค, โซลินอยด์วาล์วลม

โซลินอยด์วาล์วแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง (Single Solenoid Valve) และเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว (Double Solenoid Valve)

โซลินอยด์วาล์วลม วาล์วควบคุมแนวทางลมด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถควบคุมแนวทางลมได้ตามต้องการ มีหลายแบบให้เลือกเป็นต้นว่า 2/2 , 3/2 , 5/2 way และก็ มีแบบ N/O ( Normal Open) , N/C (Normal Close) สั่งร่วมกับสปริงหรือคอยล์กระแสไฟฟ้าอีกตัวเมื่ออยากให้วาล์วอยู่ อีกตําแหน่ง โซลินอยด์วาล์ว มีแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดรวมทั้งปิดสวิทซ์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว รวมทั้งเมื่อปิดสวิทซ์ตัดไฟฟ้าเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid Valve) 2 ทาง ใช้กับงานลม, แก็สทั่วๆไป, น้ำ, น้ำมัน

โซลินอย์วาล์วน้ำ (Solenoid Valve) เครื่องมือวาล์วแบบต่างๆใช้กับระบบน้ำ รวมทั้งเครื่องกรองน้ำ วาล์วหัวถังแรงกดดัน วาล์วควบคุมถังกรองน้ำปฏิบัติงานคล้ายกับรีเลย์(Relay) ข้างในองค์ประกอบของโซลินอยด์จะมีขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ด้านในมีแม่เหล็กชุดบนกับชุดด้านล่าง เมื่อมีไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก ทำให้แท่งเหล็กชุดข้างล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้ครบวงจรปฏิบัติงาน เมื่อวงจรถูกตัดไฟฟ้าทำให้แท่งเหล็กข้างล่างหมดอำนาจแม่เหล็ก สปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งธรรมดายกตัวอย่างการนำไปใช้งาน อาทิเช่น ในโรงเรือน ในฟาร์ม ระบบรดน้ำที่อยากได้จ่ายน้ำหลายๆจุด แบ่งเป็นโซนๆหลายๆโซน โดยต่อกับระบบ Control มี Pressure Switch หรือ Timer เป็นตัวสั่งงานให้ โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid Valve) ปฏิบัติงาน เป็นต้น    khun-keng.com

Leave a Reply