7 ขั้นตอน การสร้างแบรนด์อาหารเสริม กับบริษัท OEM

เนื่องจากยุคปัจจุบันนี้ ผู้คนหันมาสนใจสุขภาพและความความงามกันมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือเป็นสินค้าที่มีการเติบโตทางการตลาดสูง จึงทำให้ผู้คนสนใจอยากที่จะผลิตอาหารเสริมต่างๆในแบรนด์ของตัวเองเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ OEM หรือเรียกอีกอย่างว่า (Original Equipment Manufacturer) เกิดขึ้นมากมาย

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ OEM ในวงการอาหารเสริม ก็คือบริษัทที่รับผลิตอาหารเสริมภายใต้
แบรนด์ของลูกค้าหรือโรงงานผลิตอาหารเสริม ภายใต้แบรนด์ลูกค้าเช่นเดียวกัน โดยที่ไม่เน้นสร้างแบรนด์ตัวเอง โดยกระบวนการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้ สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

  • Customer request คือจะต้องพูดคุย เพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าก่อน ว่าจะให้โรงงานผลิตอาหารเสริมของเราผลิตไปทิศทางไหน
  • Product counseling ให้คำปรึกษากับลูกค้าในแง่ คอนเซปท์ของผลิตภัณฑ์ สูตรอาหารเสริม ความเป็นไปได้และสรุปความต้องการของลูกค้า
  • Contract  ตกลงปริมาณการผลิต และทำสัญญา ซึ่งจะต้องมีการทำสัญญาห้ามเผยแพร่หรือผลิตอาหารเสริมสูตรของลูกค้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หากแต่ว่าการหลีกเลี่ยงการผลิตซ้ำ สามารถทำได้ โดยแค่เพียงเปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนกลิ่น ก็จะได้สูตรอาหารเสริมชนิดใหม่ โดยคงปริมาณของสารหลักๆไว้เหมือนเดิม ซึ่งบริษัทที่รับผลิตอาหารเสริมควรจะมีจรรยาบรรณในการคงเอกลักษณ์สูตรอาหารเสริมของลูกค้า
  • Production ผลิตสินค้าตามที่ตกลงกันไว้
  • Quality control ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต และสินค้า โดยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทั้งในด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมี ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ระหว่างการผลิต จนถึงกระบวนการหลังจากการบรรจุ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • FDA Registration บริการดำเนินการจดทะเบียน อย. ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 30 วันไปจนถึง 2เดือน
  • Delivery จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บางบริษัทหรือโรงงานผลิตอาหารเสริม ที่รับผลิตอาหารเสริมยังมีบริการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกลยุทธ์ทางการตลาด หรือแม้กระทั่งการบริการจัดเก็บสินค้า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดหาพื้นที่ในการเก็บสินค้าเอง

และเนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 โรงงานผลิตอาหารเสริม  จึงควรได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นอย่างน้อย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

theblessinnovation.com/บริษัทผลิตอาหารเสริม/

Leave a Reply