กระบวนการทำไฟล์งานส่งสถานที่พิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator